Montfoort vraagt..

Bibliotheek van morgen Aan de slag!Bibliotheek van morgen

Het is de bedoeling dat de bibliotheekfunctie als plaats om elkaar te ontmoeten terug komt in Montfoort en Linschoten. Om voorzieningen betaalbaar te houden, willen we deze zo veel mogelijk combineren met andere functies. De nieuwe bibliotheek moet als inloophuis aantrekkelijk zijn om elkaar te ontmoeten, er te studeren en bijvoorbeeld koffie te drinken. De nieuwe bibliotheek ondersteunt ook in onze aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen, het ontwikkelen van digivaardigheden voor ouderen en jongeren en taalontwikkeling bij (jonge) kinderen.


 

Dat de bibliotheekfunctie terugkomt, is opgenomen in het zogenaamde hoofdlijnenakkoord. Hoe en wanneer, daartoe ontwikkelen we momenteel een visie en actieplan. Deze vragenlijst is bedoeld als input van deze visie. Later dit jaar maken we aan de hand van deze visie en mogelijk in samenspraak met partners een actieplan.

U kunt de vragenlijst tot en met 30 maart invullen.